Category Archives: Uncategorized

Canada PNP Program

Canada PNP Program or Canada provincial nominee program is Great Option to All of the Immigration who wants Canada PR Visa. In Provincial Nominee Programs, applications can be made for these immigration programs of Different provinces of Canada that work in arrangement with the Federal Government. Assessment 5 0  011-41541541  info@roundworldimmigration.com  Mon […]

Làm thế nào để biết tôi có đủ điều kiện nhập cư vào Canada không?

Chuyển đến Canada? Chà, trái tim của bạn phải đầy hứng thú, tò mò, nghi ngờ và câu hỏi, tức là Tôi có đủ điều kiện nhập cư vào Canada không? Làm thế nào chính xác các cơ quan chức năng sẽ xem xét hồ sơ thủ tục định cư canada của tôi? Quá trình sẽ […]

Call Now Button