Những cách để cải thiện Điểm CRS của bạn

Những cách để cải thiện Điểm CRS của bạn

Điểm CRS

Nếu bạn muốn nhập cư vào Canada thông qua hệ thống Express Entry, cơ hội được chọn của bạn gần như hoàn toàn dựa trên mức điểm bạn đạt được trong Hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS). Bạn được thưởng điểm theo CRS dựa trên một số yếu tố bao gồm trình độ học vấn, thành thạo tiếng Anh và / hoặc tiếng Pháp, độ tuổi và kinh nghiệm làm việc. Các yếu tố khác có thể làm tăng đáng kể điểm số của bạn bao gồm bằng cấp, chứng chỉ của Canada, lời mời làm việc hợp lệ và một đề cử từ một tỉnh hoặc lãnh thổ của Canada. Các ứng cử viên được xếp hạng cao nhất, dựa trên điểm số của họ, được gửi Lời mời đăng ký (ITAs) cho thường trú tại Canada.

Dưới đây là một số cách để cải thiện điểm CRS của bạn:

  1. Cải thiện điểm số ngôn ngữ

Một trong những cách dễ nhất để nâng điểm CRS của bạn là tập trung vào điểm số ngôn ngữ. Chuẩn bị cho các bài kiểm tra ngôn ngữ như IELTS, nếu bạn có thể đạt điểm chuẩn Ngôn ngữ Canada (CLB) là 9 trong bài kiểm tra ngôn ngữ, bạn có thể nhận được tới 136 điểm trực tiếp trong phần ngôn ngữ và tối đa 100 điểm theo các yếu tố phụ của phần Chuyển giao kỹ năng. Bạn cũng có thể kiếm được tới 24 điểm bằng cách xuất hiện để kiểm tra ngôn ngữ bằng tiếng Pháp nếu ngôn ngữ đầu tiên của bạn là tiếng Anh và ngược lại.

  1. Đăng ký qua Chương trình Đề cử của Tỉnh

Nếu bạn được đề cử bởi một trong những tỉnh hoặc vùng lãnh thổ của Canada theo Canada PNP, bạn sẽ nhận được tới 600 điểm CRS. Điều này sẽ tăng cơ hội nhận được ITA. Bạn có thể đăng ký Chương trình Đề cử cấp tỉnh trước hoặc sau khi bạn tạo hồ sơ Express Entry

  1. Đảm bảo lời mời làm việc được LMIA phê duyệt

Một cách khác để tăng điểm CRS của bạn và nhận được tới 600 điểm là đảm bảo lời mời làm việc, được công nhận bởi Đánh giá tác động thị trường lao động (LMIA), từ một chủ lao động ở Canada. Điều này sẽ làm cho một ứng cử viên từ nhóm Express Entry đủ điều kiện hơn để nhận ITA.

  1. Làm cho vợ / chồng của bạn là người nộp đơn chính

Nếu bạn đang nộp đơn xin nhập cư Canada với người phối ngẫu hoặc đối tác luật pháp chung và anh ấy / cô ấy có thể ghi được nhiều điểm CRS hơn, bạn nên biến họ thành người nộp đơn chính. Tuy nhiên, nếu bạn đã bắt đầu với đơn của mình, không thể thay đổi người nộp đơn chính trong hồ sơ Express Entry hiện có. Vì vậy, bạn sẽ phải tạo một hồ sơ mới với đối tác của mình với tư cách là người nộp đơn chính và chính bạn là người phụ thuộc.

  1. Tiếp tục làm việc

Nếu bạn có ít hơn ba năm kinh nghiệm làm việc toàn thời gian, đó là lý tưởng để tiếp tục làm việc. Bạn sẽ nhận được điểm dưới phần Khả năng chuyển giao kỹ năng, kinh nghiệm làm việc càng nhiều thì càng tốt.

Call Now Button