Các chương trình định cư canada mới nhất 2019: giúp bạn dễ dàng xin visa nhập tịch

#1 Diện đoàn tụ gia đình

#2 Định cư Canada Diện đầu tư

    • Chương trình Đề cử Tỉnh Bang – Provincial Nominee Program (PNP)
    • Chương trình định cư đầu tư tỉnh bang: MANITOBA, SASKATCHEWAN
    • ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ TỈNH BANG ĐẠI TÂY DƯƠNG, CANADA – AIP

Xem thêm danh sách ngành nghề định cư noc của canada

tìm hiểu tại bài viết sau đây

#3 Diện vợ chồng

#4 Diện doanh nhân

#5 Định cư Canada Diện tay nghề Skilled Worker

#6 Du học định cư Canada

Đối với người có bằng cấp sau Trung học

#7 Xuất khẩu lao động canada

định cư Canada diện tay nghề

Nhân công nước ngoài có cơ hội định cư sau 2 năm làm việc với các chương trình: hái nấm, công ty thủy sản (sea food), tài xế xem chi tiết bài viết về xuất khẩu lao động canada

#8 Thị thực Khởi nghiệp Start-up Visa Canada