Chuẩn bị tài chính – Chi phí nhập quốc tịch Canada là bao nhiêu?

Định cư canada cần bao nhiêu tiền?

Đây là câu hỏi mà phần lớn những người quan tâm định cư hay thắc  mắc

 • Tài khoản ròng của bạn hiện có phải trên 220.000 CAN tuy nhiên số tài khoản này càng nhiều thì tỷ lệ xin Visa càng cao. Nếu chỉ đạt mức này bạn chỉ có 10 đến 20% được xét visa. Ngoài ra, các chi phí khác như:
 • Chi phí cho xử lý hồ sơ
 • chi phí dịch vụ làm hồ sơ
 • thuê luật sư

Chứng minh tài chính định cư Canada

Chính phủ Canada yêu cầu người xin Visa Canada cho thấy họ có đủ tiền để nuôi sống bản thân và gia đình nếu họ muốn tham gia một chương trình nhập cư cụ thể.

Tiền không thể được vay từ người khác và tiền phải có thể được rút ra cho các chi phí sinh hoạt.

Yêu cầu đối với thư POF chính thức bao gồm:

 • In trên tiêu đề chính thức của tổ chức tài chính
 • Thông tin liên lạc của ngân hàng
 • Tên cá nhân
 • Danh sách tất cả các khoản nợ, nghĩa vụ, số dư thẻ tín dụng và các khoản vay
 • Số tài khoản
 • Ngày mỗi tài khoản được mở
 • Số dư hiện tại của từng tài khoản
 • Số dư trung bình trong sáu tháng qua