Định cư Canada diện bảo lãnh gia đình quy định ra sao

Canada là một trong những nền kinh tế lớn nhất trên thế giới và được đánh giá là một trong những quốc gia đáng sống. Có rất nhiều cách để có thể sang định cư Canada và sinh sống trong đó định cư Canada diện bảo lãnh gia đình là một trong những chương trình được rất nhiều người quan tâm.

Điều kiện để có thể định cư Canada diện bảo lãnh gia đình

Để bảo lãnh gia đình sang Canada để học tập làm việc và sinh sống thì người bảo lãnh phải ít nhất đủ 18 tuổi. Là công dân của Canada hoặc thường trú nhân Canada hoặc đến Canada theo chương trình Canada Indian ACt.

Việc bảo lãnh người thân sang Canada để định cư được chia ra làm rất nhiều trường hợp khác nhau. Mỗi trường hợp sẽ có một quy định riêng, do đó để hiểu rõ hơn về vấn đề này bài viết sẽ tiếp tục chia sẻ những trường hợp cụ thể.

Xem thêm

Những trường hợp định cư Canada diện bảo lãnh gia đình

Bảo lãnh vợ chồng, người phối ngẫu hoặc con cái phụ thuộc

Vợ chồng

Bảo lãnh vợ chồng làm bảo lãnh những người có đăng ký kết hôn chính thức bao gồm cả mối quan hệ đồng giới và khác giới nhưng không bao gồm người phối ngẫu.

Người phối ngẫu

Bảo lãnh người phối ngẫu là bảo lãnh người chung sống trong 12 tháng liên tục không bị ngăn cách trừ trường hợp chuyển đi vì lý do công tác hoặc gia đình ngắn hạn. Để bảo lãnh trường hợp này cần phải có nhiều bằng chứng để chứng minh mối quan hệ.

Conjugal partner

Đây là trường hợp bảo lãnh người sống ngoài Canada có mối quan hệ dưới 12 tháng do bị ngăn cách hoặc ngăn cấm bởi luật pháp, gia đình.

Con cái phụ thuộc

Bảo lãnh con cái phụ thuộc sẽ có hai trường hợp. Một là bảo lãnh con cái dưới 19 tuổi và không có vợ chồng hoặc người phối ngẫu. Hai là bảo lãnh con cái từ 19 tuổi trở lên và sống phụ thuộc hoàn toàn vào cha mẹ trước 19 tuổi do bị khuyết tật.

Bảo lãnh ông bà cha mẹ

Định cư Canada diện bảo lãnh gia đình bao gồm trường hợp bảo lãnh ông bà, cha mẹ với tư cách thường trú nhân thì người bảo lãnh phải hỗ trợ tài chính cho họ khi đến Canada, đồng thời đảm bảo họ không cần hỗ trợ xã hội từ chính phủ, đặc biệt là phải chứng minh đủ tài chính để có thể đáp ứng được những nhu cầu cần thiết của người được bảo lãnh.

Bảo lãnh người thân khác

Định cư Canada diện bảo lãnh gia đình

Việc bảo lãnh người thân sang Canada định cư cũng được mở rộng để bảo lãnh những người thân khác. Trường hợp này xảy ra theo hai cách.

Một là người thân mồ côi: Người thân này phải dưới 18 tuổi, bị mồ côi, không có vợ chồng không có người phối ngẫu và có mối quan hệ máu mủ hoặc được nhận làm con nuôi.

Hai là người thân khác: Bạn có thể bảo lãnh người thân máu mủ hoặc nhận nuôi ở mọi lứa tuổi nếu như bạn đáp ứng được đầy đủ những điều kiện sau đây.

  • Bạn không có người thân còn sống nào mà bạn có thể bảo lãnh thay cho người thân này, như là con gái, con trai, bố mẹ, ông bà, cô dì hoặc chú bác, cháu trai hoặc cháu gái con của anh chị em.
  • Bạn không có bất cứ người thân nào được nêu tên ở trên là công dân Canada, thường trú nhân Canada, thuộc diện Indian Act.

Bài viết đã chia sẻ định cư Canada diện bảo lãnh gia đình, hy vọng những thông tin này có thể giúp ích cho bạn.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button