Điều khoản sử dụng trang web hochieucanada.vn

Mỗi một trang web nào khi được lập nên để phục vụ cho một dịch vụ nào đó thì đều có những điều khoản khi sử dụng riêng. Khi bạn truy cập trang web: hochieucanada.vn để tham khảo và sử dụng dịch vụ của chúng tôi thì bạn cũng cần tuân thủ những quy định đã đề ra. 

Để xây dựng một trang web thân thiện và phục vụ tốt cho những nhu cầu của bạn thì chúng tôi mong bạn vui lòng dành thời gian đọc và tìm hiểu những điều khoản sử dụng về thỏa thuận pháp lý giữa bạn và công ty.

Khi tham gia sử dụng quyền truy cập, sử dụng nội dung hay những thông tin liên quan thì bạn cần đảm bảo rằng đã tìm hiểu và tuân thủ những điều khoản của trang web. Bạn cảm thấy không ưng thuận thì không nên sử dụng trang này.

Chúng tôi đảm bảo những nội dung đăng tải trên trang chính thống phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và phong tục.

Điều khoản sử dụng với thông tin trang web

Điều khoản sử dụng về bản quyền và thương hiệu

Dịch vụ của chúng tôi đã được các cơ quan pháp lý liên quan công nhận và trình bày trên website của công ty.

Tất cả những văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code đều thuộc bản quyền sở hữu của chúng tôi hoặc được cấp phép hoạt động.

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, các loại hình dịch vụ… đều thuộc quyền sở hữu của chúng tôi và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, tư vấn trái phép, … vì mục đích thương mại, tư lợi dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận trước bằng văn bản của chúng tôi là xâm phạm quyền sở hữu. Chúng tôi hoàn toàn có thể yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).

Nội dung điều khoản sử dụng

Quyền và trách nhiệm của chúng tôi

Chúng tôi chủ sở hữu có quyền thay đổi hay hủy các nội dung mà không nhất thiết phải thông báo cho người sử dụng.

Do nhiều hiện tượng truy cập trái phép hoặc thay đổi không hợp lý, lấy cắp thông tin hoặc làm nguy hại đến công ty thì chúng tôi có quyền dùng các bên pháp đảm bảo an toàn để bảo vệ thông tin.

Nếu như trong quá trình bạn truy cập, thông tin của bạn không tự quản lý mà để truyền qua các phương tiện khác mà không thuộc sự quản lý của chúng tôi. Do đó, những nguy hại liên quan chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm.

Thông tin cá nhân như địa chỉ, email, số điện thoại của người sử dụng website (do người sử dụng tự nguyện cung cấp bằng các hình thức khác nhau trên website) có thể được sử dụng nội bộ cho mục đích nâng cấp các sản phẩm, dịch vụ của chúng tôi.

Chúng tôi hoàn toàn bảo mật thông tin cho khách hàng, không để lộ cho bên ngoài ngoại trừ trường hợp cần thông tin điều tra nhưng phải có văn bản pháp luật của cơ quan chức năng có thẩm quyền. Khi đó, chúng tôi sẽ báo lại cho khách hàng qua văn bản.

Mặc dù chúng tôi đã trang bị và cài đặt những tính năng bảo mật khắt khe nhất để có thể đảm bảo an toàn thông tin của khách hàng. Nhưng vì thông tin lại được chuyển qua công nghệ bằng hệ thống internet nên không thể chắc chắn 100% thông tin không hề bị lọt nếu thao tác sai.

Vì vậy, chúng tôi chỉ chịu trách nhiệm khi đúng lỗi của chúng tôi còn nếu thông tin bị xâm hại nhưng không đúng theo điều khoản sử dụng thì chúng tôi không thể chịu trách nhiệm được.

Trong điều khoản sử dụng với những thông tin không riêng tư đã được đưa lên website thì chúng tôi có quyền sử dụng hoặc liên kết với bên thứ ba.

Những ý tưởng hay ý kiến mà được đăng tải trên web của chúng tôi với mục đích không hạn chế thì chúng tôi cũng không có trách nhiệm bồi thường hay khen thưởng cho người cung cấp.

Với thông tin cá nhân của mình bạn cần có ý thức bảo vệ và đảm bảo nằm trong quyền hạn sử dụng của bạn.

Chúng tôi có quyền từ chối một số tài liệu bạn gửi mà không bắt buộc phản hồi lý do.

Quyền các bên trong điều khoản sử dụng

Quyền và trách nhiệm của người sử dụng

Chúng tôi cung cấp cho các bạn quyền được xem, tham khảo thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải có dẫn chứng nguồn trích.

Bạn chỉ được phép truy cập với thông tin của mình mà không được can thiệp hay làm ảnh hưởng tới thông tin của người khác.

Nếu bạn không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên website này thì phương thức duy nhất bạn nên thực hiện là chấm dứt truy cập/sử dụng thông tin trên website.

Điều khoản sử dụng chung

Điều khoản sử dụng cần được đổi mới theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Khi điều khoản này bị cơ quan, tòa án có thẩm quyền vô hiệu hóa thì cũng không có gì ảnh hưởng đến các điều khoản còn lại.

Chúng tôi luôn tiếp thu những đóng góp của quý khách về nội dung cả website. Những thông tin mà có dấu hiệu sai phạm thì vui lòng liên hệ với chúng tôi để sửa đổi cho phù hợp. Bạn cũng nên truy cập thường xuyên để xem những thay đổi và cập nhật mới tại website của công ty.