Một số thông tin trả lời cho câu hỏi: Di dân là gì?

Chúng ta vẫn thường hay nghe rất nhiều người nói về thuật ngữ di dân. Nhưng không phải ai cũng biết di dân là gì, mục đích của việc di dân. Để quý khách có thể hiểu rõ hơn di dân là gì, bài viết sau sẽ chia sẻ một số thông tin liên quan.

>>>  Định Cư Canada 2019 các cách nhanh nhất <<<

di-dan-la-gi

Xem thêm

Nội Dung Bài Viết

Di dân là gì?

Di dân là một khái niệm được hiểu là sự thay đổi chỗ ở của cá thể hoặc một nhóm người. Mục đích của việc di dân có rất nhiều nhưng thông thường là họ tìm kiếm một nơi ở mới để định cư.

Những người tham gia vào chuyến di dân thì người ta sẽ gọi là dân di cư. Có rất nhiều trường hợp đưa đến việc phải di dân, nếu trường hợp là do chiến tranh hoặc thiên tai thì người ta sẽ gọi đó là tản cư và người di chuyển sẽ gọi là dân tản cư. Khi hết chiến tranh hoặc thiên tai thì những người này sẽ quay trở lại chỗ cũ để bắt đầu cuộc sống mới.

 

super visa Canada

Còn nếu người ta phải di cư vì một một lý do như thoát cảnh nguy hiểm ngược đãi hoặc bởi một thế lực ở chốn cư ngụ thì người ta gọi nó là tị nạn. Và những người trong chuyến tị nạn sẽ được gọi là dân tị nạn. Việc vi phạm Luật Nhân Đạo là nguyên nhân dẫn đến những cuộc tị nạn hàng loạt.

Bài viết đã chia sẻ khái niệm di dân là gì và mục đích của việc di dân. Nhưng thông thường thì mục đích di dân là để mong muốn tìm kiếm một việc làm, một nơi để học tập và có cuộc sống tốt hơn so với nơi cũ mà họ sinh sống.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Call Now Button